środa, 25 maja 2016

Projekotwanie balustrady z plastyku na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Stawianie sztachetki z Winylu na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku wypadków.

Ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji a także zaplanowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji balaski PVC na plot i bramę sztachetowa potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenia z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy planowane plot PCV na plot i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz